Εργαστήρια

Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Σκοπός της διδασκαλίας του εργαστηρίου της Κηπουρικής είναι η κοινωνικοποίηση του ατόµου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του µαθητή µε σκοπό να γνωρίσει την αρµονική σχέση ανθρώπου – φύσης καθώς και τις αλληλεπιδράσεις στο οικοσύστηµα. Αυτό θα συµβάλλει στην ολόπλευρη και αρµονική ανάπτυξη των ψυχικών και σωµατικών δυνάµεων του µαθητή µε ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε …

Χειροτεχνία

  Ο Γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) είναι να γνωρίσει ο µαθητής τις Εικαστικές τέχνες και να εµβαθύνει σ’ αυτές µέσα από την ευρύτερη δυνατή εργαστηριακή δραστηριότητα έρευνας και δηµιουργίας εικαστικών έργων, αλλά και µέσα από τη γνώση και την κατανόηση της Τέχνης, ώστε να καλλιεργήσει …