Επικοινωνία

1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΡΜΗΣ

Διεύθυνση: Ταβάκη 8 & Μακρυγιάννη
Τ.Κ:  57001

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@eeek.thess.sch.gr

Τηλέφωνο: 2310 486255

Τηλεομοιοτυπία: 2310 489681

http://eeek.thess.sch.gr