Εκπαιδευτικοί

Το σχολείο μας, για το σχολικό έτος 2017-2018, είναι στελεχωμένο με το παρακάτω

Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό :

Εκπαιδευτικό προσωπικό :

ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ08 – ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΕ08.50 – ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ14.04 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΠΕ13 – ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ18.12 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.17 – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.

ΠΕ20 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.

Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό:

ΠΕ21 – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΑΕΙ

ΠΕ23 – ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ28 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΠΕ29 – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΠΕ30 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΔΕ1ΕΒΠ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ