Μουσικοθεραπεία στο 1ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θέρμης

Στο 1ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θέρμης γίνεται ένας συνδυασμός μουσικής εκπαίδευσης για την ειδική Αγωγή και μουσικοθεραπείας.

Η μουσικοθεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας μέσω της οποίας τα παιδιά μπορούν :

 

  • να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν τη δημιουργική τους ικανότητα,
  • να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα του εαυτού τους
  • να συνειδητοποιήσουν τα συναισθήματά τους και να τα εκφράσουν με τον κατάλληλο τρόπο,
  • να βελτιώσουν την ικανότητά τους για αυτονομία και συνεργασία,
  • να μειώσουν τον παρορμητισμό τους,
  • να αυξήσουν τα επίπεδα προσοχής τους,
  • να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες,
  • να βελτιώσουν την άρθρωσή τους.
  • να αυξήσουν τόσο τη λεπτή όσο και την αδρή τους κινητικότητα                                      .

Μέσω της μουσικής χτίζεται σχέση εγγύτητας και εμπιστοσύνης με τη μουσικοθεραπεύτρια. Το πλαίσιο της μουσικοθεραπείας δίνει το χώρο και το χρόνο σε κάθε παιδί, ακόμα και σε περιστατικά πολλαπλών αναπηριών ,να εκφράσει με τρόπο λεκτικό ή μη λεκτικό βαθύτερα συναισθήματα και προβληματισμούς και να τα επεξεργαστεί σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον. Η μουσικοθεραπεία βοηθά στη βελτίωση της αίσθησης ελέγχου του περιβάλλοντος αλλά και στην αίσθηση δομής και συνοχής του ψυχισμού. Παρέχει τη δυνατότητα εξερεύνησης της προσωπικής ταυτότητας και αξίας. Μπορεί να προάγει τη χαλάρωση και τη μείωση του stress. Βοηθά ουσιαστικά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και μακρόπνοα στην αυτοπραγμάτωσή τους.