Άσκηση σεισμού.Ευχαριστούμε θερμά τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Θέρμης, κ. Παυλικιάνη Ντία( υπεύθυνη της ομάδας), κ.Σταματογιάννη Γιάννη (Γιατρός) και την κ. Πατίλια Ματίνα (μέλος) για την πολύτιμη βοήθειά τους και το συντονισμό της δράσης αυτής!